Przewodniczący Koła Naukowego:


Denis Lubas


lubas.denis@gmail.com